Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

HATVESAN MAKİNA vida kovan imalatı Sanayi Ticaret Ltd.Şti.  toplam kalite anlayışıyla, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile ticari etiği dikkate alarak,  ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini ve tüm iş ortaklarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlara ve  sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek
Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, mümkün olduğu ölçüde olumsuz çevresel etkileri en az seviyede olan teknoloji ve yöntemleri kullanır. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini gözeterek riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder.

Verdiği Zararı ve Rahatsızlığı En Aza İndirmek

Çalışan Katılımı
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlar. Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini destekler.

Riskleri Yönetmek
Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanındaki risklerini tespit eder ve bu risklere ait aksiyon planları geliştirerek çevre kirliliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını meydana gelmeden önce önlemeye yönelik tedbirleri alır. Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar. Çalışanlara, taşeronlara ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak
Sadece bugünü düşünerek değil, paydaşlarıyla birlikte ortak güvencesi olan gelecek nesilleri de düşünerek doğal kaynakları etkin ve verimli kullanır.

Atıkları Kazanmak
Atık yönetimi kapsamında geri dönüşebilir malzeme kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek atıkların en aza indirilmesini sağlar.

Sürekli İyileştirmek
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre performansını izler, ölçer ve sürekli iyileştirmek için çalışır.


scroll up